IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, XII Tydzień Biblijny

Niedziela biblijna, uroczyste czytanie Pisma świętego

Przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem (Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia)) i wybranymi tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Jako wielki Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Realizował w ten sposób posłannictwo zlecone apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

III Niedziela Wielkanocna rozpoczyna XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36)