A.D. 2021

Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza nam łaski potrzebne do życia zgodnie z wolą Bożą.
Ks. Krzysztof-proboszcz
Ks. Tomasz-wikariusz