Spotkanie synodalne

W nowym Roku Pańskim kontynuujemy dzieło synodu naszej diecezji. Czwarta niedziela synodalna kierowała naszą uwagę na sprawę misji czyli głoszenia Ewangelii. Spotkanie grupy synodalnej, które odbyło się w niedzielę 28 stycznia, rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu. W modlitwie prosiliśmy Ducha Świętego o światło w podjęciu działań na rzecz głoszenia Ewangelii w naszej parafii i diecezji. Podczas obrad rady synodalnej prowadziliśmy dyskusję nad świadomością misji głoszenia Ewangelii przez mieszkańców naszej parafii oraz inicjatywami ewangelizacyjnymi wobec wierzących i niewierzących.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli w Przemkowie wyruszył po Mszy św. o godz. 12.00 z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w kierunku Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Kolędowy pochód ulicami miasta prowadziła Przemkowska Orkiestra Dęta. W POK-u wspólne kolędowanie kontynuowały zespoły: „Marzenie”, „Mozaika” i „Cykady”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 osób.