Ogłoszenia parafialne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  –  4 X 2020 r.

1. Dzisiaj – zmiana tajemnic Różańca. Intencja Apostolstwa Modlitwy: aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

2. Po Mszy św. o godz. 10.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

3. Po Mszach świętych zbiórka ofiar do puszek na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej posługi Ojca Świętego czyli tzw. „świętopietrze”.

4. Nauka przed chrztem – dzisiaj, po Mszy św. o godz. 18.00, w Parafii Miłosierdzia Bożego na Hucie. Kolejne nauki w niedziele 11 i 18 października w naszej Parafii.

5. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. W środę, o godz. 16.00, w kościele parafialnym,  klasa III a. Natomiast klasa III b, w czwartek, o godz. 16.00, w kościele parafialnym.

6. Nabożeństwa różańcowe będą rozpoczynały się w dni powszednie o godz. 17.20. W niedziele nabożeństwa różańcowe będą o godz. 16.30.

7. Codziennie, od poniedziałku do soboty, w kościele parafialnym, od godz. 17.00 do 18.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym. Okazja do spowiedzi w dni powszednie – przed Mszą św. o godz. 18.00.

8. Sprawy kancelaryjne, w czasie epidemii, starajmy się załatwiać telefonicznie lub e-mailem.

Telefon: 76 831 93 02, kom. 515 457 051 lub 515 457 056.

E-mail: przemkowwnmp@diecezjazg.pl

9. Spotkania grup parafialnych:

  • Oaza Dzieci Bożych – poniedziałek, godz. 16.00,
  • Kandydaci do bierzmowania, ze szkół ponadpodstawowych – poniedziałek, po Mszy św. o godz. 18.00,
  • Odnowa w Duchu Świętym – czwartek, godz. 18.00,
  • Ministranci – piątek, godz. 15.00 i 15.30,
  • Schola – piątek, godz. 16.30,
  • Oaza młodzieżowa – piątek, na Mszy świętej o godz. 18.00.

10. W przyszłą niedzielę, 11 października – Dzień Papieski. Po Mszach świętych – zbiórka ofiar do puszek na fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.