Wspólnoty parafialne

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to jedna z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej i trwa do VII klasy Szkoły Podstawowej. Nasza wspólnota skupia ok. 10 dzieci.

Spotkania: Poniedziałek, godz. 16:30


Oaza młodzieżowa

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem. Wspólnotę tworzy 10 osób.

Spotkania w Przemkowie: Piątek, godz. 18:00
Spotkania w Wysokiej: Czwartek, godz.16:00

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to wspólnota osób posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw. Do grona służących przy ołtarzu należą ministranci starsi, lektorzy, ministranci i kandydaci. Wspólnotę tworzy 30 osób.

Spotkania: Piątek, godz. 16.00


Schola Rodzinna

Schola parafialna skupia dzieci, młodzież i rodziców, którzy śpiewem uświetniają Liturgię niedzieli i uroczystości. Celem grupy, oprócz aranżacji muzycznej, jest integracja dzieci, młodzieży i rodziców. Nie zawężamy tej wspólnoty do określonego wieku. Zależy nam, aby w grupę była zaangażowana rodzina. Zapraszamy wszystkich chętnych do ubogacenia naszej wspólnoty.

Spotkania: Środa, godz. 17:00

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Spotkania: Czwartek, godz. 18:00


Przyjaciele Paradyża

Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie znane jako „Przyjaciele Paradyża”, powstało w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego ordynariusza, ks. bpa Józefa Michalika, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Jako cel tego dzieła przyjęto zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyzu.

Spotkania: Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17:15

Żywy Różaniec

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Spotkania: Pierwsza sobota – godz. 17.00.

                    Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 8:00


Grupa Intronizacyjna NSPJ jako Króla królów i Pana panów

Intronizacja jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa Tym, Kim jest. To uznanie ma być połączone z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Podmiotem Intronizacji jest Jezus – odwieczny Syn Boży w tajemnicy miłości Serca. Serce oznacza Osobę. Aktu Intronizacji nie można dokonywać w imieniu innych, za kogoś. Zakłada on wolność i miłość osoby, która dokonuje takiego Aktu.

Stąd rodzi się wyzwanie duszpasterskie przygotowania wiernych do uznania Jezusa Panem, Zbawicielem i Królem. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa ma być odpowiedzią na Miłość Zbawiciela Jego Boskiego Serca do nas. Fascynacja tym, co Jezus dokonał dla nas, uznanie Jego miłości, jest podstawową motywacją Aktu Intronizacji Bożego Serca. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).

Wspólnota gromadzi się na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Spotkania: Piątek, godz. 17:00