Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca oraz Apostolstwa Margaretka

Odpust ku czci NMP Różańcowej


Wprowadzenie relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów

„Nikt nie ma większej miłości”

Rokitno, 7 października 2023 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • 10.00   Powitanie pielgrzymów
  • 10.05   Różaniec na dróżkach rokitniańskich i procesja ze sztandarami – prowadzenie: Róże Różańcowe Młodych w Intencji Powołań
  • 10.50   Występ lubuskiego kwartetu „Lepiej późno niż wcale”, finalistów programu „The Voice Senior”
  • 11.30   Świadectwo młodzieży o Różańcu
  • 12.00   Wprowadzenie relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów i Msza św. pod przewodnictwem emerytowanego metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika, koncelebrowana przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego oraz biskupa seniora Pawła Sochę
  • Po Mszy św. – posiłek dla pielgrzymów
  • 14.30   Spotkanie mężczyzn modlących się na różańcu – Bazylika

Stanowisko Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego w sprawie ataków na św. Jana Pawła II

STANOWISKO W SPRAWIE ATAKÓW NA ŚW. JANA PAWŁA II

Drodzy Diecezjanie, jako biskup zielonogórsko-gorzowski, wraz z moim najbliższym współpracownikiem bp. Adrianem, pragnę niniejszym wyrazić solidarność ze stanowiskiem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, zaprezentowanym w jego Oświadczeniu z dnia 9 marca bieżącego roku. Medialny atak wymierzony w osobę św. Jana Pawła II uważam za szokujący, niesprawiedliwy i głęboko stronniczy. W tym trudnym czasie, kiedy to podważane jest dobre imię naszego wybitnego Rodaka, proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o podjęcie w parafiach modlitwy w intencji Kościoła, który jest w Polsce. Niech taka modlitewna inicjatywa zostanie uruchomiona w każdej parafii w kolejnych tygodniach trwającego Wielkiego Postu. O jej konkretnym kształcie zadecydują proboszczowie poszczególnych wspólnot, uwzględniając lokalne uwarunkowania i możliwości. Może to być nabożeństwo pasyjne, adoracja eucharystyczna, wspólnie odmawiany Różaniec lub Koronka do Miłosierdzia Bożego, ewentualnie jakaś krótka modlitwa odmawiana po zakończeniu Mszy św. Niech słowa św. Pawła z listu do Rzymian – będące przewodnim motywem pamiętnej papieskiej homilii wygłoszonej w Gorzowie Wielkopolskim 2 czerwca 1997 roku – dodają nam odwagi i przynoszą umocnienie umocnieniem pośród przeżywanych trudów i przeciwności: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (…) Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 35. 38-39).

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski