Pomoc uchodźcom

 W odpowiedzi na apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek z 17 września 2020 r., w niedzielę 27 września (XXVI Niedziela Zwykła), którą obchodzimy jako Dzień Migrantów i Uchodźców, po Mszach św. będzie zbiórka ofiar do puszek. Środki uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji, poszkodowanych w wyniku niedawnego pożaru obozu i koczowiska.

Podziękowanie za plony

W niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku, o godzinie 17.00, w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Zapraszam do udziału.

Ks. Krzysztof Mrukowicz – proboszcz

Odpust parafialny

Ołtarz główny w kościele parafialnym

W sobotę, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP, dzień Odpustu w naszej parafii.  Msze święte, w kościele parafialnym, będą odprawione w następującym porządku: godz. 8.00, 10.30, 12.00 i 17.00. Suma odpustowa będzie odprawiona w kościele parafialnym o godz. 17.00.  Będzie jej przewodniczył Ks. Michał Płończak. Przed Mszą świętą, od godz. 16.30, Zespół Marzenie wykona koncert pieśni maryjnych Po Mszy świętej – błogosławieństwo wieńców żniwnych, ziół i kwiatów.

100-lecie urodzin JP II

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek  18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.

Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.

Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach.

IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, XII Tydzień Biblijny

Niedziela biblijna, uroczyste czytanie Pisma świętego

Przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem (Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia)) i wybranymi tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Jako wielki Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Realizował w ten sposób posłannictwo zlecone apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

III Niedziela Wielkanocna rozpoczyna XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36)

Transmisje on-line

W związku ze zmianą zasad uczestnictwa w nabożeństwach (zwiększenie ilości osób mogących fizycznie przebywać w kościele) zawieszamy transmisje on-line z naszego kościoła parafialnego.

Tym Wszystkim, którzy łączyli się z nami w czasie prowadzonych przez nas transmisji, dziękujemy serdecznie za wspólną modlitwę.

Ks. Krzysztof – proboszcz i Ks. Tomasz – wikariusz

XV rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Razem z Kard. Stanisławem Dziwiszem, naszym Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Lityńskim, prosimy o modlitwę zawierzenia, dnia 2 kwietnia 2020 roku, o godz. 21.37, przy zapalonej świecy w oknie naszego domu.

Posłużmy się Aktem zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wypowiedzianym niedawno przez Kard. Stanisława Dziwisza w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

Modlitwa o opiekę Bożą w czasie epidemii

Ks. Tomasz prowadzi koronkę do Bożego Miłosierdzia

Codziennie, w naszym kościele parafialnym, o godz. 15.00, rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnie z Wiernymi odmawiamy „koronkę do Bożego Miłosierdzia”, a potem jest okazja do osobistej, cichej modlitwy przed Jezusem, Chlebem Żywym. O godz. 18.00 jest Msza święta.


O godz. 20.30 – modlimy się o wstawiennictwo Maryi i odmawiamy różaniec. Prosimy o jednoczenie się w tych modlitwach.

Ks. Krzysztof i Ks. Tomasz

wieczorna modlitwa różańcowa